Política de Privacitat

La seva privacitat és important per a nosaltres. L’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les seves dades personals.

Menors d’edat

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si és menor de tretze anys i ha accedit a aquest lloc web sense avisar els seus pares no ha de proveir cap mena d’informació personal.

Alguns principis que ha de conèixer

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.
Ens hem esforçat a crear un espai segur i de confiança i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal, tret que realment sigui necessària per a prestar-li els serveis que requereixi.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que comptem amb la seva autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta Política de privacitat.
 

Cal advertir que aquesta Política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

Regulacions legals a les quals s’acull Abernués

Abernués ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), complint igualment amb el Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i de Consell de 27 dd’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les seves dades personals

 • Identitat del responsable: Eloi Alegre, S.L
 • Nom comercial: Abernués
 • Telèfon: 935 88 55 66
 • Adreça: c/ Bailén, 23 08191 Rubí (Barcelona)
 • Codi d’identificació fiscal: B65262420
 • Correu electrònic: abernues@abernues.com
 • Activitat: Fabricació de miniatures i articles personalitzables
 

A l’efecte del que preveu el Reglament general de protecció de dades abans citat, les dades personals que ens enviï a través dels formularis del web rebran el tractament de dades d’usuaris del web i subscriptors.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que estableix la legislació vigent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Abernués procedeixen de:

 • Contacte per email

Quins són els seus drets quan ens faciliti les seves dades?

Els drets de protecció de dades dels quals són titulars els interessats són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Dret a oposar-se al tractament
 • Dret a sol·licitar la portabilitat de les dades.
 

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol•licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Abernués deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideren que el tractament de dades personals que els concerneix infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta a aquest web, per exemple, al enviar un correu al titular està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Abernués. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altres. En facilitar-nos aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Abernués només com es descriu en l’Avís legal i en la present Política de privacitat.

Abernués no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col•laboracions amb altres professionals o empreses, i aleshores es requerirà consentiment als usuaris, als quals s’informarà sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per a contactar o realitzar comentaris en el nostre web es requereix el consentiment amb aquesta Política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció. També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial.
 • Durant el temps que l’interessat no en sol•liciti la supressió .

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Abernués comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionades atenent el compliment dels drets que preservem en aquest web.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per a realitzar les seves funcions com a encarregades de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Hosting: Arsys Internet S.L.U, amb domicili en C/ Madre de Dios nº 21, 26004, Logroño (La Rioja) Espanya, tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis com a proveïdor de hosting.

Els seus drets en facilitar les seves dades personals

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Abernués s’estan tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

Abernués deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar els seus drets per correu electrònic a abernues@abernues.com

Secret i seguretat de les dades

Abernués es compromet en l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la seva finalitat, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adoptar totes les mesures per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Abernués no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Abernués, a la qual exonera de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal i n’accepta i consent el tractament per part de Abernués en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de privacitat.

Canvis a la Política de privacitat

Abernués es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

Abernués no realitza pràctiques de spam, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis del web l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Abernués es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

Propietat intel·lectual
Totes les marques, fotos, dibuixos i noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són propietat d’Eloi Alegre, S.L. si és el cas, de tercers que n’han autoritzat l’ús, sense que es pugui entendre que l’ús o l’accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que hi hagi o puguin existir sobre aquests continguts.

De la mateixa manera, els continguts són propietat intel·lectual d’Eloi Alegre, S.L. o de tercers si és el cas. Per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat d’Eloi Alegre, S.L. o de tercers que n’han autoritzat l’ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’Eloi Alegre, S.L. o de tercers inclosos a la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

© COPYRIGHT Abernués.
2022. Tots els drets reservats.

Queda prohibit qualsevol acte d’explotació o utilització dels continguts d’aquest web sense l’autorització prèvia i per escrit dels seus legítims titulars. En concret, es prohibeix tot acte de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, total o parcial, de qualsevol element del web, molt especialment les fotografies, els gràfics, els espots, els fotogrames, les animacions, els textos i el seu codi font. Els titulars d’aquests drets es reserven les accions legalment oportunes per a rescabalar-se dels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel•lectual sobre aquests continguts.

Ús de cookies

En Abernués, a través de les cookies, emmagatzema informació que ens permetrà identificar el seu ordinador la propera vegada que ens visiti. La majoria dels navegadors d’Internet estan configurats per a acceptar aquestes cookies automàticament.

El tipus d’informació que recollim és específica per al seu ordinador. Pot configurar el seu navegador de manera que li notifiqui la recepció d’una cookie o negar-se a rebre-la. En tal cas haurà de tenir present que potser no pot utilitzar totes les possibilitats del nostre lloc web.

Podeu veure més detalls sobre la nostra política de cookies en els enllaços que pots trobar al peu de pàgina.